SERIS Academy - Conflict Management

Conflict Management

Last updated : 16/02/2023

Description

SERIS ACADEMY heeft een specifiek opleidingsprogramma ontwikkelt rond conflict- en agressiebeheersing en omgaan met ongewenst gedrag. Deze opleiding zorgt ervoor dat medewerkers de juiste technieken aanleren om escalaties te voorkomen en meer zelfzeker, en met een veilig gevoel, hun werkzaamheden op een correct maar ook klantvriendelijke wijze kunnen uitvoeren.

 

Onze docenten zijn ervaringsdeskundigen die precies weten wat er speelt in zulke situaties en dit in verschillende werkomgevingen. Deze opleiding kan ondersteund worden door simulatie oefeningen met acteurs waardoor de deelnemers de theorie aan de hand van rollenspellen de theorie in praktijk brengen.

 

Deze opleiding wordt georganiseerd op maat van uw onderneming en de specifieke situaties die uw werknemers ervaren tijdens het uitvoeren van hun dagdagelijkse taken. Op basis van een persoonlijk onderhoud bieden wij u een trainingsprogramma op maat van uw organisatie.

Indien gewenst kan deze opleiding aangevuld worden met een opleiding Fysieke Ontwijkingstechnieken (zelfverdediging) aangepast aan de werkomgeving van de deelnemers.

 

***

 

 

SERIS Academy a développé une formation spécifique concernant la gestion des conflits et des agressions et faire face aux comportements indésirables.Cette formation assure que les employés apprennent les bonnes techniques pour prévenir les escalades et pour pouvoir effectuer leur travail de manière correcte mais aussi conviviale avec un sentiment de sécurité et de confiance.

 

Nos professeurs sont des experts, du fait de leur expérience, et savent exactement ce qui se passe dans de telles situations. Ils sont capables d'adapter leur enseignement selon les différents environnements de travail. Cette formation peut être appuyée par des exercices de simulation avec des acteurs, afin que les participants mettent la théorie en pratique à travers des jeux de rôles.

Cette formation est organisée et adaptée à votre entreprise et aux situations particulières que vos employés vivent dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes.Sur base d'un entretien personnel, nous vous proposons un programme de formation adapté à votre organisation.

 

Si désiré, cette formation peut être complétée par une formation en Techniques d'évitement physique (self-défense) adaptée à l'environnement de travail des participants

Evaluation and monitoring process

Aan deze opleiding is geen examen gekoppeld. 

 

***

 

Aucun examen n'est lié à cette formation.

Equipment and educational materials

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

 

***

 

Au sein de notre centre de formation, nous attachons une grande importance à l'orientation et au suivi personnalisés des participants. Pendant toute la durée de la formation, nos formateurs garantissent des journées de formation interactives, axées sur la pratique et sur les résultats. En outre, notre équipe pédagogique de criminologues et nos services de support sont disponibles tous les jours pour toutes questions ou tous conseils complémentaires. Vu la localisation de ces services dans nos bâtiments ainsi que l'implication de ces employés dans votre programme de formation, nous garantissons leur accessibilité en tant que point de contact direct.

RegistratienummerVOV

ODB-1002503-002

Enroll in this training

Add to cart

De prijzen die hierboven worden getoond zijn geldig voor inschrijvingen binnen het lopende kalenderjaar.

 

Les prix mentionné ci-dessous sont valable pour des inscriptions dans les formations de cette année calendrier.

 

Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

 

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

 

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.

Upcoming Training Sessions

 • Momenteel is deze opleiding niet beschikbaar in ons open aanbod. Indien u de opleidingsverantwoordelijke bent van uw bedrijf, kan u ons contacteren om een opleiding op maat te organiseren.

   

  Contacteer ons op 02/745 37 12 of via information.academy@seris.be

   

  __

   

  Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en interne dans votre entreprise.

   

  Contactez-nous au 02/745 37 12 ou par information.academy@seris.be