Formation Mobiele bewaking en interventie na alarm

Mobiele bewaking en interventie na alarm

Description

Het 'bekwaamheidsattest bewakingsagent - mobiele bewaking en interventie na alarm' wordt slechts verstrekt nadat betrokkene met goed gevolg een opleiding van 32 lesuren bestaande uit volgende vakken heeft gevolgd: 

 • 1. Toegepaste wetgeving betreffende mobiele bewaking en interventie na alarm: 4 lesuren;
 • 2. Toegepaste risicoanalyse en inschatting van gevaarsituaties: 4 lesuren;
 • 3. Werking en bediening van alarmsystemen: 4 lesuren;
 • 4. Communicatie met operatoren van alarmcentrales: 4 lesuren;
 • 5. Veilig rijgedrag: 8 lesuren;
 • 6. Methodes en technieken bij mobiele bewaking en interventie na alarm: 8 lesuren.
Public visé

Deze opleiding stelt tot doel het behalen van het ‘Bekwaamheidsattest bewakingsagent – Mobiele bewaking en interventie na alarm’. De deelnemers aan deze opleiding leren hierbij omgaan met de specifieke risico’s van het beroep als mobiele bewakingsagent en verschaffen inzicht in de private bewaking.  

Het is een, volgens het K.B. van 23 mei 2018, wettelijke verplichte opleiding voor de personen die effectief als uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst aan de slag willen binnen de activiteit mobiele bewaking.

Pré-requis

Om deel te nemen aan deze opleiding dient men te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in art. 59 van het K.B. van 23 mei 2018.  

Ter verificatie van deze voorwaarden dienen volgende documenten overgemaakt te worden:  

 • Uittreksel uit het strafregister conform ‘artikel 596, eerste lid Sv’ van minder dan 6 maand oud
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
 • Attest psychotechnisch onderzoek

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).

Moyens et supports pédagogiques

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

Modalités d'évaluation et de suivi

Om te evalueren of de kandidaat op het einde van het opleidingstraject de noodzakelijke competenties heeft verworven, zullen verschillende evaluatiemomenten worden ingebouwd. Zo wordt de kandidaat geëvalueerd door middel van: 

 • Het afleggen van een multiple choice examen georganiseerd door SERIS Academy.
 • Het uitvoeren van praktische oefeningen.

De theoretische examens worden afgelegd op pc. De resultaten van dit theoretisch onderdeel zijn onmiddellijk beschikbaar na het afleggen van het examen.

M'inscrire à la formation

Détail des horaires : du 04/02/19 à 08h00 au 07/02/19 à 16h30
Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving.

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne.
Prochaines Sessions :
 • 04/02 08h00 → 07/02 16h30
  Diegem
 • 06/05 08h00 → 09/05 16h30
  Diegem
 • 07/10 08h00 → 10/10 16h30
  Diegem

This site uses cookies to ensure your comfort of navigation, to make visits statistics. By continuing your navigation, you accept its use.

X