SERIS Academy - Mobiele bewaking en interventie na alarm

Mobiele bewaking en interventie na alarm

Laatste update : 19/04/2021

Doelpubliek
Deze opleiding stelt tot doel het behalen van het ‘Bekwaamheidsattest bewakingsagent – Mobiele bewaking en interventie na alarm'. De deelnemers aan deze opleiding leren hierbij omgaan met de specifieke risico's van het beroep als mobiele bewakingsagent en verschaffen inzicht in de private bewaking.

Het is een, volgens het K.B. van 23 mei 2018, wettelijke verplichte opleiding voor de personen die effectief als uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst aan de slag willen binnen de activiteit mobiele bewaking.
Omschrijving
Het 'bekwaamheidsattest bewakingsagent - mobiele bewaking en interventie na alarm' wordt slechts verstrekt nadat betrokkene met goed gevolg een opleiding van 32 lesuren bestaande uit volgende vakken heeft gevolgd:
 
 • 1. Toegepaste wetgeving betreffende mobiele bewaking en interventie na alarm: 4 lesuren;
 • 2. Toegepaste risicoanalyse en inschatting van gevaarsituaties: 4 lesuren;
 • 3. Werking en bediening van alarmsystemen: 4 lesuren;
 • 4. Communicatie met operatoren van alarmcentrales: 4 lesuren;
 • 5. Veilig rijgedrag: 8 lesuren;
 • 6. Methodes en technieken bij mobiele bewaking en interventie na alarm: 8 lesuren.
Voorafgaandelijk noodzakelijk
Om deel te nemen aan deze opleiding dient men te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in art. 59 van het K.B. van 23 mei 2018.

Ter verificatie van deze voorwaarden dienen volgende documenten overgemaakt te worden:
 
 • Uittreksel uit het strafregister conform ‘artikel 596, eerste lid Sv' van minder dan 6 maand oud
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
 • Attest psychotechnisch onderzoek

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).
Modaliteiten van evaluatie en opvolging
Om te evalueren of de kandidaat op het einde van het opleidingstraject de noodzakelijke competenties heeft verworven, zullen verschillende evaluatiemomenten worden ingebouwd. Zo wordt de kandidaat geëvalueerd door middel van:
 
 • Het afleggen van een multiple choice examen georganiseerd door SERIS Academy.
 • Het uitvoeren van praktische oefeningen.

De theoretische examens worden afgelegd op pc. De resultaten van dit theoretisch onderdeel zijn onmiddellijk beschikbaar na het afleggen van het examen.
Pedagogische middelen en ondersteuning
Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.
RegistratienummerVOV
ODB-0002048-001

Zich inschrijven

Plaats :
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Plan details :
Toevoegen aan winkelwagen
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.
Volgende sessies
 • 25/10/21 08:00 → 28/10/21 17:30 Diegem 15 plaatsen beschikbaar