SERIS Academy - Omgaan met radicalisering

Omgaan met radicalisering

Laatste update : 26/12/2022

Doelpubliek

Radicalisering is een zeer ingewikkeld proces waarbij een individu of een groep van individuen op dusdanige wijze wordt beïnvloed dat dit individu of deze groep van individuen mentaal gevormd wordt of bereid is tot het plegen van terroristische handelingen.

 

Als samenleving worden we steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van dergelijke radicaliseringsprocessen. Deze gevolgen kunnen zowel voor de samenleving, uw organisatie, uw vriendenkring, uw familie als voor het betrokken individu zelf catastrofaal zijn.

 

Met deze opleiding zullen we trachten u als deelnemer een gezonde vorm van alertheid aan te meten, u te leren aanvoelen wanneer een persoon zich mogelijks in een radicaliseringsproces begeeft en hoe we hier als collega, kennis, vriend of familielid mee om kunnen gaan.

Omschrijving

Deze opleiding kan gegeven worden in 4 of 8 lesuren en omvat de volgende onderwerpen:

 

 • Voorstellen van de lesgever en deelnemers
 • Radicalisering in de actualiteit
 • Oefening op radicaal gedrag
 • Wat is radicalisering, wat is de voedingsbodem en hoe verloopt dit proces?
 • Welke vormen van radicalisering kunnen we onderscheiden?
 • Radicalisering vandaag: Jihadisme
 • Situering van het probleem in de Belgische context
 • Wat zijn de signalen die kunnen wijzen op radicalisering
 • Wat zijn de triggers die kunnen leiden tot een versneld radicaliseringsproces
 • Op welke manier dienen we als werkgever, collega, vriend of familielid te reageren wanneer we vaststellen dat een persoon zich mogelijks in een radicaliseringsproces begeeft?
 • Wat kan de meerwaarde zijn van uw tussenkomst?
 • Wat zijn de mogelijke rollen die u kan opnemen?
 • Welke specifieke rol spelen de ouders in dit geval?
 • Waar kan ik terecht?
 • Toelichting van een instrument dat u in staat stelt om de bezorgdheid rond radicalisering correcter in beeld te brengen
 • Wat als ik geconfronteerd wordt met een aanslag (active shooter)? Enkele praktische tips

Pedagogische middelen en ondersteuning

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

RegistratienummerVOV

ODB-1002503-004

Zich inschrijven

Toevoegen aan winkelwagen

De prijzen die hierboven worden getoond zijn geldig voor inschrijvingen binnen het lopende kalenderjaar.

 

Les prix mentionné ci-dessous sont valable pour des inscriptions dans les formations de cette année calendrier.

 

Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

 

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

 

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.

Volgende sessies

 • Momenteel is deze opleiding niet beschikbaar in ons open aanbod. Indien u de opleidingsverantwoordelijke bent van uw bedrijf, kan u ons contacteren om een opleiding op maat te organiseren.

   

  Contacteer ons op 02/745 37 12 of via information.academy@seris.be

   

  __

   

  Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en interne dans votre entreprise.

   

  Contactez-nous au 02/745 37 12 ou par information.academy@seris.be