SERIS Academy - Omgaan met radicalisering

Omgaan met radicalisering

Dernière mise à jour : 12/05/2021

Public visé
Radicalisering is een zeer ingewikkeld proces waarbij een individu of een groep van individuen op dusdanige wijze wordt beïnvloed dat dit individu of deze groep van individuen mentaal gevormd wordt of bereid is tot het plegen van terroristische handelingen.

Als samenleving worden we steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van dergelijke radicaliseringsprocessen. Deze gevolgen kunnen zowel voor de samenleving, uw organisatie, uw vriendenkring, uw familie als voor het betrokken individu zelf catastrofaal zijn.

Met deze opleiding zullen we trachten u als deelnemer een gezonde vorm van alertheid aan te meten, u te leren aanvoelen wanneer een persoon zich mogelijks in een radicaliseringsproces begeeft en hoe we hier als collega, kennis, vriend of familielid mee om kunnen gaan.
Description
Deze opleiding kan gegeven worden in 4 of 8 lesuren en omvat de volgende onderwerpen:
 
 • Voorstellen van de lesgever en deelnemers
 • Radicalisering in de actualiteit
 • Oefening op radicaal gedrag
 • Wat is radicalisering, wat is de voedingsbodem en hoe verloopt dit proces?
 • Welke vormen van radicalisering kunnen we onderscheiden?
 • Radicalisering vandaag: Jihadisme
 • Situering van het probleem in de Belgische context
 • Wat zijn de signalen die kunnen wijzen op radicalisering
 • Wat zijn de triggers die kunnen leiden tot een versneld radicaliseringsproces
 • Op welke manier dienen we als werkgever, collega, vriend of familielid te reageren wanneer we vaststellen dat een persoon zich mogelijks in een radicaliseringsproces begeeft?
 • Wat kan de meerwaarde zijn van uw tussenkomst?
 • Wat zijn de mogelijke rollen die u kan opnemen?
 • Welke specifieke rol spelen de ouders in dit geval?
 • Waar kan ik terecht?
 • Toelichting van een instrument dat u in staat stelt om de bezorgdheid rond radicalisering correcter in beeld te brengen
 • Wat als ik geconfronteerd wordt met een aanslag (active shooter)? Enkele praktische tips
Moyens et supports pédagogiques
Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.
RegistratienummerVOV
ODB-1001314-005

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.
Prochaines Sessions
 • Momenteel is deze opleiding niet beschikbaar in ons open aanbod. Indien u de opleidingsverantwoordelijke bent van uw bedrijf, kan u ons contacteren om een opleiding op maat te organiseren.

  Contacteer ons op 02/745 37 03 of via information.academy@seris.be

  __

  Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.
  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.

  Contactez-nous sur 02/745 37 03 ou par information.academy@seris.be