Remote monitoring

Remote monitoring (telebewaking)

Opvolging van alarmsystemen

Alarm en alarmsysteem

Anno 2016 kunnen we niet meer zonder alarmsysteem. Of het nu gaat over een (al dan niet particulier) inbraakalarm, een brandcentrale, HVAC, sprinkler, technische storing of overwaking: opvolging dringt zich op. Alleen zo levert uw alarmsysteem werkelijk nuttig werk.

Seris waakt – en bewaakt. Wij bieden doordachte telebewaking aan die u naar keuze combineert met bijkomende diensten. Op die manier verkrijgt u de  beste, door uzelf samengestelde formule. Onze remote monitoring wordt dan ook erg gewaardeerd door bedrijven en overheidsdiensten zowel als residentiële klanten.

 

Goede afspraken maken goede vrienden

Van zodra uw installateur het alarmsysteem heeft aangesloten, reageert onze meldkamer ogenblikkelijk op elk mogelijk alarm. Wat er precies gebeurt, hebben we vooraf met u doorgenomen en zal tot in de puntjes worden opgevolgd. Afhankelijk van het type alarm zullen contactpersonen, ordediensten en/of hulpdiensten ingeschakeld worden.

Complementair aan een telebewakingscontract kunt u beroep doen op een mobiele bewakingsagent, hetzij van SERIS Security, hetzij van een andere bewakingsfirma die bij alarm ter plaatse zal komen. Zowel binnen –als buitencontroles zijn mogelijk. Meer informatie over interventie van een bewakingsagent kunt u hier terugvinden.