SERIS beveiligt verschillende instanties van de Fédération Wallonie-Bruxelles

De Féderation Wallonie-Bruxelles (FWB) heeft als overheid een brede waaier aan belangrijke bevoegdheden - van onderwijs en cultuur over sport tot jeugdhulp en justitie. Dat vertaalt zich ook in een aanzienlijk patrimonium aan gebouwen met heel uiteenlopende functies.

Veiligheid is voor deze locaties een topprioriteit en daarvoor doet de Féderation een beroep op SERIS. Wij voorzien de juiste bewakingsagenten, monitoring en strategisch advies om ervoor te zorgen dat de dienstverlening aan de burger optimaal kan verlopen.

 
 
 
  • Beveiliging 12 verschillende sites
  • Locaties met zeer uiteenlopende functies
  • Gecombineerde bewakingscompetenties
 
 

DE UITDAGING 

COMPLEXITEIT MANAGEN

SERIS staat in voor de beveiliging van liefst 12 verschillende sites in Wallonië en Brussel die allemaal een compleet andere functie hebben. Van een ministrieel kabinet tot centra voor jeugdhulp. Al deze gebouwen hebben dus ook andere veiligheidsuitdagingen. 

Zo moeten de bewakingsagenten kunnen instaan om de dienstverlening in de openbare gebouwen mee in goede banen te leiden, maar moeten ze bijvoorbeeld ook voorbereid zijn op soms geagiteerde bezoekers van de gerechtsgebouwen of de jeugdhulp. Ook de complexe structuur van de gebouwen op zich zorgen voor een veiligheidsuitdaging. Daar bovenop komt dat de manier van werken van de verschillende overheidsdiensten sterk gewijzigd is, onder meer onder impuls van de pandemie.

 

ONS ANTWOORD HIEROP

De juiste mensen op de juiste plaats

Om de Féderation te ondersteunen, voorziet SERIS eerst en vooral de juiste bewakingsagenten - zowel statisch als mobiel - op de juiste locatie. Het team werd specifiek samengesteld op maat van de sites en hun behoeften zodat in alle - soms uitdagende - situaties adequaat gereageerd kan worden. Zo zijn onze bewakers bij sommige diensten het eerste aanspreekpunt voor bezoekers. Daar zijn specifieke sociale vaardigheden voor nodig. Op andere plaatsen moeten ze in de eerste plaats zorgen voor een serene gang van zaken, wat uiteraard ook een specifiek ervaringsniveau inhoudt. Onze agenten hebben gemiddeld een grote anciënniteit en bovendien worden ze aangestuurd door zeer ervaren managers. Om het geheel te overzien worden ze hierin bijgestaan via geavanceerde monitoringtools.

“Gezien de uitgebreide competenties hebben wij in SERIS een veiligheidspartner gevonden die in staat is onze behoeftes op een globale en strategische manier te benaderen, maar die anderzijds ook de specifieke uitdagingen van de sites apart bekijkt en gericht aanpakt. Voor ons is ook het team erg belangrijk, de agenten zijn het gezicht van een veiligheidsdienst (zoals SERIS en de Federatie) en moeten daarom vlot "toegankelijk" zijn (aanspreekbaar/welwillend).”
Vincent Royer, verantwoordelijke voor de gebouwen bij FWB

 

Om zo goed mogelijk aan die vraag te kunnen voldoen worden op heel regelmatige basis overlegmomenten ingepland om de violen gelijk te stemmen. Er is één verantwoordelijke aangewezen die de verschillende projecten overziet en de input van de diverse agenten en hun tools verzamelt. De statistieken van de (vermeden) incidenten worden geëvalueerd. Deze input vormt de basis van regelmatige, strategische aanbevelingen voor verdere optimalisatie.

Implementatie van nieuwe systemen

Voor deze verdere optimalisatie wordt ook gekeken naar de implementatie van nieuwe systemen. Zo worden systemen onderzocht voor bezoekersbeheer op bepaalde sites, net als manieren om ambtenaren te sensibiliseren rond bepaalde uitdagingen om incidenten te vermijden.

Sta je voor een beveiligingsvraagstuk
dat een specifieke aanpak nodig heeft?

Contacteer SERIS Security via +32 (0)2 254 28 11 of 
information.security@seris.be.