SERIS Monitoring behaalt als eerste alarmcentrale het T 020:2020-certificaat

Februari 2022

Voorloper in alarmcentrales

Dit certificaat geeft onze klanten de garantie dat aan de hoogste eisen qua reactietijden en betrouwbaarheid van de uitrustingen is voldaan.

SERIS Monitoring legt de lat steeds hoger

We leggen de lat steeds hoger dan de minimumvereisten. Zo streefden we minimum de EN50518 norm na daar waar enkel de norm T 020:2008 vereist was. Door te anticiperen op de nieuwe normvereisten konden we vlot dit nieuwe Incert T 020:2020 certificaat behalen. Zowel de wettelijke uitvoeringsbesluiten alsook hun praktische uitvoer werden afgetoetst. Zo moet men aantonen wat de daadwerkelijke reactietijden zijn na ontvangst van het alarmsignaal en hoe men hierop anticipeert. Bovendien wordt het dagelijkse beheer en infrastructuur geëvalueerd, hoe men crisissituaties anticipeert en hoe de meldkamer is uitgerust om het geheel te beheersen. 

Ons einddoel gaat veel verder dan het behalen van deze certificering. Reeds drie jaar geleden voerden we een volledig nieuw gecertificeerd Alarm Receiving Plaform in, met een volledig nieuwe ontvangstomgeving. Software-technisch anticiperen we om de ontvangen signalen effectiever te valideren en zo doende de gepaste handelingen efficiënt uit te voeren. Daarnaast volgen we nauwlettend de evoluties bij de fabrikanten op en beantwoorden we aan de noden van de verschillende installateurs, één van onze belangrijkste segmenten.

Dit certificaat is een bewijs van het vakmanschap van SERIS Monitoring. We kunnen wel stellen dat ons bedrijf zich hiermee onderscheidt in de alarmcentralesector.