SERIS Academy - Hoe omgaan met een ‘active shooter’ incident...

Hoe omgaan met een ‘active shooter’ incident (AMOK)

Dernière mise à jour : 14/07/2021

Description
Deze opleiding omvat volgende opleidingsonderdelen:

Preventieve maatregelen:
 • Communicatievaardigheden aanleren
 • Mogelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
 • Creëren van een veiligheidsbewustzijn

Wat zijn de mogelijke indicatoren van potentieel gewelddadig gedrag bij werknemers:

Hoe herken ik een ‘active shooter' incident

Praktische richtlijnen bij het reageren op een ‘active shooter' incident en dit binnen volgende stadia:
 • Het trachten weg te komen en eventueel te evacueren
 • Het verstoppen
 • Als laatste redmiddel, actie ondernemen tegen de dader
 • Wanneer en hoe de hulpdiensten verwittigen
 • Wat te doen wanneer de hulpdiensten ter plaatse komen

Hoe ga ik om met de nasleep en gevolgen van een ‘active shooter' incident

Welke rol kan ik als verantwoordelijke spelen in het voorkomen van een ‘active shooter' incident (op het vlak van HR en Facility Management) – indien van toepassing
Objectifs de la formation
De actualiteit leert ons dat het binnen het huidige veiligheidsklimaat mogelijk is dat men als organisatie geconfronteerd wordt met een ‘active shooter' incident. De motieven waarom een individu het initiatief neemt om op onvoorspelbare wijze mensen om het leven te brengen zijn divers.

De manier waarop men in dergelijke gevallen dient te reageren kan echter aangeleerd worden. Deze opleiding stelt dan ook tot doel de deelnemers praktische hulpmiddelen en informatie mee te geven in het kader van ‘hoe omgaan met een active shooter incident'.

De opleiding kan, naast een theoretisch kader, ook ondersteund worden door praktische oefeningen, waarbij men het aangeleerde onmiddellijk kan toepassen in de praktijk. Deze oefeningen hebben als doel om zowel de objectieve veiligheid als het veiligheidsgevoel van de medewerkers te verhogen.
Modalités pédagogiques
Alle opleidingsonderdelen worden aangevuld met praktische oefeningen en scenario's die worden nagespeeld. Binnen de rollenspelen worden de deelnemers begeleid in het hanteren van de juiste procedures en het aannemen van de juiste attitudes. De combinatie van een theoretisch kader en concrete praktijkoefeningen zal resulteren in een hoge leertransfer.

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.
 
Prochaines Sessions
 • Momenteel is deze opleiding niet beschikbaar in ons open aanbod. Indien u de opleidingsverantwoordelijke bent van uw bedrijf, kan u ons contacteren om een opleiding op maat te organiseren.

  Contacteer ons op 02/745 37 03 of via information.academy@seris.be

  __

  Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.
  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en interne dans votre entreprise.

  Contactez-nous au 02/745 37 03 ou par information.academy@seris.be