SERIS Academy - Security Awareness Training (8h)

Security Awareness Training (8h)

Last updated : 28/02/2023

Intended audience

Deze opleiding is geschikt voor elke werknemer binnen de organisatie die wenst zijn objectieve veiligheid, maar ook zijn subjectief veiligheidsgevoel te verhogen.

 

Deze opleiding kan ook aangepast worden aan de leefwereld van kinderen, leerlingen en studenten.

 

_

 

Cette formation convient à tout employé de l'organisation qui souhaite accroître sa sécurité objective, ainsi que son sentiment subjectif de sécurité.

 

Cette formation peut également être adaptée au mode de vie des enfants, des élèves et des étudiants.

Description

Het doel van deze opleiding is de deelnemers volgende competenties aan te leren:

 

 • Uitvoeren van een contextanalyse en een persoonlijke risicobeoordeling maken
 • Kaderen van het eigen veiligheidsgevoel
 • Beschrijven van maatregelen die de persoonlijke en teamkwetsbaarheid verminderen voor een reeks van bedreigingen eigen aan de organisatie of de omgeving
 • Beschrijven van te nemen acties in het geval dat zich een incident voordoet om zo de impact ervan te verminderen
 • Een overzicht geven van de belangrijkste beschermingsmiddelen die kunnen worden gebruikt om de persoonlijke veiligheid te vergroten
 • Effectief communiceren tijdens een incident

 

_

 

Le but de cette formation est d'enseigner aux participants les compétences suivantes:

 

 • Réaliser une analyse de contexte et effectuer une évaluation personnelle des risques
 • Encadrez votre propre sentiment de sécurité
 • Décrivez les mesures qui réduisent la vulnérabilité des personnes et des équipes pour un éventail de menaces spécifiques à l'organisation ou à l'environnement
 • Décrivez les mesures à prendre en cas d'incident pour réduire son impact
 • Donnez un aperçu des principaux équipements de protection pouvant être utilisés pour renforcer la sécurité des personnes
 • Communiquer efficacement lors d'un incident

Training objectives

Dit programma is ontwikkeld als een organisatie-specifieke training. Het is afgestemd op de activiteiten van de organisatie en neemt de operationele realiteit en de reële bedreigingen van de omgeving mee in beschouwing. Daarnaast wordt in dit programma gebruik gemaakt van het materiaal dat ter plaatse aanwezig is zoals voertuigen, communicatieapparatuur en andere.

 

Deze opleiding is een goed alternatief voor de gekende HEAT-trainingen die ook door SERIS Academy georganiseerd kunnen worden en dit wanneer financiële, geografische-, tijds- en personeelsaantal gerelateerde beperkingen het onmogelijk maken een grotere, op simulatie gebaseerde training te organiseren.

 

_

 

Ce programme a été développé comme une formation spécifique à une organisation. Il est adapté aux activités de l'organisation et prend en compte les réalités opérationnelles et les menaces réelles de l'environnement. En outre, ce programme utilise les équipements disponibles sur place tels que les véhicules, les équipements de communication et autres.

 

Cette formation est une bonne alternative aux fameuses formations HEAT qui peuvent également être organisées par SERIS Academy et ce, lorsque des contraintes financières, géographiques, de temps et de personnel rendent impossible l'organisation d'une formation plus importante, basée sur la simulation.

Equipment and educational materials

Deze opleiding kan gegeven worden in het nederlands, frans en het engels. 

 

-

 

Cette formation est disponible en néerlandais, français et anglais.

RegistratienummerVOV

ODB-1002502-003

Enroll in this trainingSeris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Details of the training session selected :
Add to cart

Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

 

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

 

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.

Upcoming Training Sessions

 • 09/10/23 08:00 → 16:30
  Diegem 11 places remaining
 • 12/10/23 08:00 → 16:30
  Diegem 10 places remaining
 • 02/11/23 08:00 → 16:30
  Diegem 8 places remaining
 • 16/11/23 08:00 → 16:30
  Diegem 10 places remaining
 • 30/11/23 08:00 → 16:30
  Diegem 10 places remaining