Onze ambitie : meewerken aan het veiliger maken van de wereld

ONZE AANPAK

Gemotiveerd door de wens om op een verantwoorde en duurzame manier te handelen, integreert de SERIS-groep een vrijwillige benadering van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, wat de kern vormt van het project dat het al vele jaren drijft.

SERIS België engageert zich in de verdere ontwikkeling van haar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap in overeenstemming met de richtlijnen van het Global Compact en de ISO 26000-norm.  Zij richt zich op de promotie en continue verbetering binnen de drie belangrijkste pijlers van duurzame ontwikkeling: milieu (Planet), Sociaal en Maatschappelijk (People) en Economisch (Profit). 

Dit engagement is een garantie voor vooruitgang en duurzaamheid binnen een context van groei gedeeld door alle belanghebbenden van SERIS België; haar medewerkers, klanten, partners, en breder genomen “onze maatschappij” waarin de activiteiten van SERIS geïntegreerd worden.

 

 

 

ONZE MVO ACTUALITEITEN

 • Planet

  Een bos voor iedereen!

  In het kader van het thema Planet, schenkt SERIS 110 bomen aan " Bos voor iedereen 2019". Dit initiatief onderstreept opnieuw ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap!

  Lees meer

 • People

  Omgaan met agressie en veiligheid op het werk

  Als bewakingsonderneming vindt SERIS de veiligheid van haar medewerkers een absolute prioriteit. Daarom werd binnen SERIS de werkgroep rond agressie op het werk opgericht. Het doel van deze werkgroep is vierledig.

 • Profit

  SERIS te Planckendael

  SERIS Security en het Audi Security Team organiseren een jaarlijkse teamdag in recreatiepark Planckendael ten voordele van de vzw Kinderkankerfonds.

  Lees meer

Onze engagementen

ONZE BASISPRINCIPES

Ons MVO-beleid is gesteund op enkele goed doordachte gemeenschappelijke basisrichtlijnen. Al onze dochterondernemingen passen die richtlijnen toe in overeenstemming met de regels die gelden in de landen waar de groep actief is.

 • Familiale onafhankelijkheid en langetermijnvisie

  Familiale onafhankelijkheid en langetermijnvisie

  SERIS, de grootste onafhankelijke Franse groep in de beveiligingssector, wordt gekenmerkt door privé- en familiaal aandeelhouderschap. Dat staat garant voor de stabiliteit en duurzaamheid van de groep. 

 • Milieuverantwoordelijkheid

  Milieuverantwoordelijkheid

  SERIS Group houdt voor zijn activiteiten rekening met het milieuaspect. Daarbij let de groep nauwlettend op de impact die ze hebben en wordt ernaar gestreefd om die impact zo klein mogelijk te houden. 

 • Ethiek en eerlijke praktijken

  Ethiek en eerlijke praktijken

  Als referentie binnen de sector hecht SERIS Group het grootste belang aan de integriteit die elke dag opnieuw in handelsrelaties en beroepspraktijken aan de dag moet worden gelegd. 

 • Veiligheid en arbeidsomstandigheden

  Veiligheid en arbeidsomstandigheden

  De bescherming van de gezondheid en veiligheid van medewerkers en derden in het kader van haar dienstverlening is voor SERIS een absolute prioriteit. De SERIS Groep streeft ernaar het menselijk kapitaal te consolideren door betekenis te geven aan het werk van de vrouwen en mannen die voor deze beroepen hebben gekozen door gunstige arbeidsvoorwaarden aan te bieden om talent aan te trekken en te behouden én door een permanente én hoogwaardige sociale dialoog aan te moedigen en kwaliteit.

 • Opleiding en competenties

  Opleiding en competenties

  Omdat mensen de onderneming elke dag opnieuw vormgeven, past SERIS een sterk beleid toe waardoor het kan voldoen aan de eisen van de particuliere veiligheidssector die in volle ontwikkeling is en bovendien alle medewerkers de kans biedt om samen met het bedrijf te groeien. 

 • Innovatie en kwaliteitseisen

  Innovatie en kwaliteitseisen

  SERIS streeft naar de ontwikkeling van een wereldwijd aanbod om de volledige waardeketen voor beveiliging te beheersen en zijn klanten een oplossing te bieden die is aangepast aan de verwachtingen en uitdagingen van de markt. Binnen de groep worden innovatie en het nemen van initiatieven sterk aangemoedigd. 

 • Eerbiediging van mensenrechten en wetten

  Eerbiediging van mensenrechten en wetten

  SERIS verbindt zich ertoe om, in het kader van zijn activiteiten, binnen zijn invloedssfeer de toepassing van de beginselen van de universele rechten van de mens en de wetten te respecteren en te bevorderen in alle landen waar de groep actief is. 

Onze prestaties

People

13%

van het personeelsbestand bij SERIS België zijn vrouwen in 2023

93%

van onze personeelsleden heeft een voltijds contract van onbepaalde duur in 2023

Planet

Meer dan 83%

van de voertuigen stoot minder dan 115 g CO2/km uit (m.u.v. bestelwagens)

107.3

gemiddelde CO2-uitstoot in g/km per voertuig

Profit

1

familiaal aandeelhouderschap

100

wij bestaan al meer dan 100 jaar

Documenten

Code of Conduct

Download here

Onze charter verantwoordelijk aankopen

Download here

COP 2017

Download here

COP 2018

Download here

COP 2020

Download here